Środowisko, Społeczeństwo, Ład Korporacyjny (ESG)

游戏电竞直播网站

Nasze zobowiązania ESG

Nasze zobowiązania związane z ochroną środowiska, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ESG) mają wpływ na wszystko, co robimy. ESG ma kluczowe znaczenie dla naszych działań i naszego sukcesu, niezależnie od tego, czy chodzi o projektowanie bezpiecznych i zrównoważonych łańcuchów dostaw, które zmniejszają ilość odpadów i zużycie energii, budowanie wspólnych ścieżek kariery, które sprzyjają zaangażowaniu i pomagają tworzyć zróżnicowane zespoły pracowników, czy też zapewnianie najlepszych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego.

New Project 26

Środowisko

W naszych działaniach operacyjnych i korporacyjnych promujemy zrównoważony rozwój, który sprzyja poszanowaniu planety. Jest to również korzystne dla naszych klientów. Poprzez zwiększenie wydajności łańcuchów dostaw i efektywne zarządzanie logistyką zwrotów ,GXO pomaga zmniejszać liczbę produktów, które trafiają na wysypiska śmieci.

Wspólnie z naszymi klientami opracowujemy zrównoważone i zaawansowane technologicznie rozwiązania logistyczne, których celem jest redukcja emisji, inwestycje w energię odnawialną i zmniejszenie ilości odpadów.

Wyznaczyliśmy sobie ambitne cele środowiskowe i wspieramy naszych klientów w osiągnięciu ich własnych celów środowiskowych.

GXO jest na dobrej drodze do osiągnięcia lub przekroczenia naszych obecnych celów:

• 80% globalnych operacji z wykorzystaniem oświetlenia LED do 2025 roku

• 80% mniej odpadów składowanych na wysypiskach do 2025 r.

• 30% redukcji emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu z roku 2019 do roku 2030

• 50% energii ze źródeł odnawialnych globalnie do 2030 r.

• 100% neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 roku

2020 sustainability report GXO

Społeczeństwo

GXO promuje kulturę bezpieczeństwa, różnorodności,   integracji, rozwoju i zaangażowania. Nasze działania służą:

• osiąganiu najlepszych wyników w zakresie bezpieczeństwa.

• tworzeniu zgranych zespołów złożonych zarówno z pracowników stałych jak i agencyjnych.

• wspieraniu różnorodności, integracji oraz poczucia przynależności w każdym miejscu pracy i w relacjach pracowników magazynowych i biurowych,.

• budowaniu wysokiego poziomu zaangażowania pracowników.

• zapewnianiu ciągłych szkoleń i wydarzeń na rzecz integracji oraz rozwoju zawodowego.

• uczestniczeniu w licznych akcjach społecznych i wspieraniu ich finansowo.

• Wdrażamy nowe technologie, które podnoszą wydajność i produktywność oraz pomagają tworzyć bardziej bezpieczne i atrakcyjne miejsce pracy dla naszych zespołów.

GXO Social Lady folder

Ład korporacyjny

W GXO wiemy, że sposób prowadzenia działalności jest równie ważny jak jej zakres. Postępowanie zgodne z zasadami etyki jest podstawą każdej naszej decyzji biznesowej.

Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego, nadzoru i zarządzania oznaczają dla nas:

• bezwzględne przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych i finansowych, procedur i praktyk.

• dokładne raportowanie finansowe oraz rygorystyczne kontrole wew.

• kompleksową ocenę ryzyka i programy zarządzania ryzykiem.

• zróżnicowany, kompetentny i zaangażowany zarząd.

• kompleksowy Kodeks Etyki oraz kulturę, która zachęca pracowników do zgłaszania pytań i wątpliwości bez obawy o konsekwencje.

• ustalanie wynagrodzeń dla kadry kierowniczej oraz udziałów w kapitale zakładowym dostosowując jej interesy do interesów pracowników, inwestorów oraz innych interesariuszy.

Najważniejsze wydarzenia

AA (Leader) MSCI ESG Rating

Wiodące w branży praktyki biznesowe

ISO14001

Wiele lokalizacji GXO uzyskało certyfikat ISO dotyczący zarządzania środowiskowego

Emisja CO2 generowana przez wózki widłowe

Monitorowanie w magazynach – wprowadzone zostały protokoły natychmiastowych działań korygujących, gdy zostanie stwierdzona taka potrzeba

Magazyn przyszłości

Centrum logistyczne przyjazne dla środowiska zlokalizowane w Wielkiej Brytanii jest wyposażone w energooszczędne oświetlenie LED, amoniakalne urządzenia chłodnicze, powietrzne pompy ciepła i system zbierania wody deszczowej.

Recykling towarów zużytych

Miliony komponentów elektronicznych i baterii stanowiących produkty uboczne operacji logistyki zwrotów są corocznie poddawane recyklingowi

Oceny wydajności energetycznej

Wykonywane przed wybraniem magazynów do wynajęcia

Optymalne pakowanie

Wykorzystywanie najbardziej efektywnych rozmiarów kartonów w dystrybucji produktów i opakowań pochodzących z recyklingu, gdy tylko jest to możliwe

Zrównoważony proces logistyki zwrotów

Proces logistyki zwrotów prowadzony przez GXO zapewnia, że na wysypiska śmieci trafia 1% zwracanych produktów, podczas gdy średnia w branży wynosi 25%.

Droga do zera wypadków

Nasz projekt „Droga do zera wypadków” służy zmniejszeniu do zera liczby wypadków w miejscu pracy i jednoczesnemu zapewnieniu dobrego samopoczucia wszystkich pracowników GXO.

Jak robić biznes w odpowiedni sposób

  Meagan Fitzsimmons , Dyrektor ds. zgodności i ESG, mówi o tym, dlaczego ESG jest kluczową częścią nowoczesnego biznesu zapewniając większą przejrzystość i odpowiedzialność wobec interesariuszy.

Powiązane treści

Studium przypadku: Współpraca z globalnym klientem w celu osiągnięcia celów ESG

Nowoczesne centrum logistyczne przyjazne dla środowiska zapewnia firmie Kering możliwość zmniejszenia śladu węglowego związanego z operacjami łańcucha dostaw.

GXO wdraża zautomatyzowane pakowanie

GXO zastosowało technologię 3D i automatyzację w opakowaniach o niestandardowych rozmiarach, co zmniejsza zużycie materiałów i pozytywnie wpływa na środowisko.

GXO i ARES świętują 10 lat współpracy Log'ins

GXO i ARES świętują 10 rocznicę partnerstwa promującego integrację społeczną w ramach programu Log'ins

Partnerstwo GXO i DSA Workfit

GXO przyjęło do pracy 22 osoby z zespołem Downa w ramach programu WorkFit i wieloletniego partnerstwa z Stowarzyszeniem Osób z zespołem Downa (DSA) w Anglii.

Kobiety kierowcy w Ugandzie

Abbie Rennison współpracująca z GXO i zarządzająca projektem szkoleniowym Transaid w Ugandzie opowiada o szczególnych obchodach Międzynarodowego Dnia Kobiet

Znaczenie zrównoważonych zwrotów

Ponieważ konsumenci coraz częściej korzystają z oferty e-commerce, zalew przedmiotów zwracanych online stanowi nie tylko wyzwanie logistyczne dla detalistów i dostawców usług 3PL, ale także dla środowiska

Back-to-top
斗地主直播手机版官网 企鹅电竞查询v6.9 安卓版 刀塔2在线下注 大神电竞手机版网站 英雄联盟竞猜即时下注 安博电竞